Aktuellt


Inlägg

Lediga tjänster: Personliga assistenter sökes

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Vi har flera lediga tjänster. Sök och läs mer under Lediga tjänster


Inlägg

”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Försäkringskassan bryter mot en viktig rättsprincip när de drar in eller minskar beviljad assistansersättning utan att hjälpbehovet förändrats eller att andra förändringar skett av de förutsättningar som fanns vid det ursprungliga beslutet. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan. Och med en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen riskerar nu fler att drabbas säger han.

Den 25 juni i år kom en ny dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som säger att det femte grundläggande behovet, ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”, bara ska beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar. Erik Ward, jurist med specialisering på socialförsäkringsfrågor, tror att detta ytterligare kommer att begränsa möjligheten att få personlig assistans och att fler kan förlora sin assistansersättning.
Erik Ward är idag ålderspensionär och via sin juridiska byrå, Wards juridik, företräder han bland annat assistansberättigade i mål mot Försäkringskassan. Han menar att rubriken ”Omprövning vid ändrade förhållanden” i 51:12 i Socialförsäkringsbalken är en allmän rättsprincip. Han hänvisar även till regeringsrättens årsbok 2010, där det sägs att ”Ett beslut om personlig assistans är ett gynnande förvaltningsbeslut och kan, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, inte ändras till den enskildes nackdel.”
– Du får assistansersättning från och med ett datum och det ska omprövas vartannat år och vid ändrade förhållanden. I socialförsäkringsbalken framgår att lagbestämmelsen endast är tillämplig om den försäkrades förhållanden har ändrats, vilket kan vara att personen blivit mycket bättre, blivit intagen eller får hjälp någon annanstans.

Läs mer på assistanskoll.se


Inlägg

Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro

Av Luna Care AB Inga kommentarer

I en dom (Mål nr 3527-14) den 25 juni säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD att assistanstid för det femte grundläggande behovet ”Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” bara kan beviljas vid psykiska funktionshinder.

I HFDs bedömning i domen sägs det:

Sammantaget leder det nu anförda till slutsatsen att tillägget ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder.

Läs mer på assistanskoll.se


Inlägg

Tidrapporter under augusti

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Hej!,
Under sommarmånaderna och semesterledigheter är det extra viktigt att tidrapporterna inkommer i tid. För att vi ska kunna betala ut lön, så måste tidrapporterna vara inskickade och attesterade senast den 5:e augusti.

För de tidrapporter som inte inkommit enligt de datum som angivits kan vi inte garantera löneutbetalning i tid.

Glad sommar önskar vi på Luna Care!


Inlägg

Öppettider från och med 1 juli till och med 7 augusti 2015

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Luna Care kommer under vecka 33 (augusti) att ha följande öppettider:

– Kontoret kommer att hålla öppet: måndag till fredag mellan 9:00 – 16:00

– Växeln kommer att ha följande öppettider: måndag till fredag 9:00 – 15:30

Vid akuta frågor utanför kontorstid eller när växeln är stängd, då kan ni ringa vårt journummer som är öppet dygnet runt, året om: 010-330 02 80

Trevlig sommar önskar vi på Luna Care!

 


Inlägg

Öppettider under midsommar

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Tisdagen den 16/6 stänger kontoret kl 16:30.

Tors­da­gen den 18/6 har kontoret öppet som vanligt.

Freda­gen den 19/6, Mid­som­marafton, är kon­toret stängt.

Vid akuta frågor utanför kontorstid då växeln är stängd som inte kan lösas med hjälp av arbetsledning/arbetsledare på plats, då kan ni ringa vårt journummer som är öppet dygnet runt, året om: 010-330 02 80

Glad midsommar önskar vi på Luna Care!


Inlägg

Tack för föreläsningen!

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Stort tack till samtliga deltagande av föreläsningen ”Att leva det oväntade livet”.
Vi lägger här en länk där ni kan återuppleva delar av den:
”Att leva det oväntade livet”

IMG_5409.JPG (2)

IMG_2105

 


Inlägg

Luna Care bjuder in till föreläsning den 26 maj

Av Luna Care AB Inga kommentarer

KA föreläsning


Inlägg

Öppettider vecka 20

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Hej,

Luna Care håller stängt torsdagen den 14 maj.

Vid akuta ärende hänvisar vi till jouren: 010-330 02 80


Inlägg

Trevlig valborgsmässoafton

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Vi på Luna Care önskar alla en glad Valborgsmässoafton!

Glöm inte våra avvikande tider imorgon den 1 maj. 

Läs mer under öppettider vecka 18.