NY HEMSIDA!

Äntligen är vår nya hemsida på plats! Detta tycker vi är mycket roligt och hoppas den skall vara enkel och lättbegriplig men samtidigt informativ. Ni får gärna ge kommentarer på vår mail kontakt@lunacare.se om vad ni tycker om den. För personal som önskar lösenord till personalhandbok, vänligen kontakta personalavdelningen.

Anmälan av sjukdom – Journummer

Luna Care nås dygnet runt via vårt journummer. Dock önskar vi påminna om vilka rutiner som gäller för personal som inte kan närvara på sitt pass på grund av sjukdom: Anmälan om sjukdom kan endast göras mellan 06.00-22.00 alla dagar i veckan Jouren står till förfogande endast för akuta ärenden mellan 22.00-06.00 För mer information och … Läs mer…

Personliga assistenter sökes till Göteborg med kranskommuner

Luna Care är ett företag som arbetar för och med människor som behöver personlig assistans vilket vi har lång erfarenhet av att utföra och administrera. Vårt fokus är att klientens tillvaro ska vara optimal och vi lägger stor vikt vid att väl anpassad personal ska arbeta hos våra klienter samt att klienter har aktiviteter efter … Läs mer…

Nya viktiga förändringar för personal, klienter och gode män

Nya hårdare regler att följa från och med oktober FÖRSÄKRINGSKASSAN har ändrat tidsredovisningsblankett FK 3059. Från och med september 2016 skall den nya blanketten användas. Samtliga arbetsplatser skall ha fått ut den nya blanketten som skall användas i god tid innan oktober. Har man börjat fylla i tider på den gamla måste dessa föras över … Läs mer…

”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnadsutvecklingen”

Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnadsutvecklingen” Regeringen har varit delaktig i att skapa bilden av hur personlig assistans domineras av fusk och vinsthungriga assistansanordnare. Utifrån detta görs nu generella nedskärningar, säger Niklas Altermark. – Besparingar underbyggs även genom att assistansberättigade framställs som ”överutnyttjare” av systemet. läs … Läs mer…

”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg”

Bengt Westerberg inledde KFO.s seminarium om ekonomin i assistansbranschen med att säga att det som förut såg ut som en smygavveckling av assistansen nu blivit uppenbart. Det blev en stundtals het debatt där regeringsrepresentanten Madeleine Harby Samuelsson ofta hade svårt att freda sig och inte sällan uttalade orden ”jag hör vad ni säger”. Läs mer … Läs mer…