Anmälan av sjukdom – Journummer

Luna Care nås dygnet runt via vårt journummer. Dock önskar vi påminna om vilka rutiner som gäller för personal som inte kan närvara på sitt pass på grund av sjukdom: Anmälan om sjukdom kan endast göras mellan 06.00-22.00 alla dagar i veckan Jouren står till förfogande endast för akuta ärenden mellan 22.00-06.00 För mer information och … Läs mer…

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”

Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna. Samtidigt kommer en ny HFD-dom som ytterligare begränsar rätt till assistansersättning. – Domen om transporter till andra personliga behov riskerar att dra åt snaran ytterligare runt assistansen, säger Emma Henriksson.   Läs mer här…

Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap

IfA, RBU och Funktionsrätt Sverige är eniga i att direktiven till LSS-utredningen tillsammans med den politik regeringen för, pekar mot att utredningen kan komma att föreslå ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans. – En kommunalisering skulle vara den ”enkla lösningen” för staten, säger Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.   Läs mer här…

Expert varnar: Assistans kan kommunaliseras för att spara

LSS-UTREDNINGEN Funktionsrätt Sverige, som sitter med i utredningen om framtiden för LSS, uttrycker oro för att rättigheten till personlig assistans kan begränsas kraftigt.   Läs mer här…

Almedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinderpolitiska frågan just nu”

I vårt sista almedalsreferat från en debatt anordnad av IfA i Almedalen säger Lars Ohly att assistansen nu är den högst prioriterade frågan för Funktionsrätt Sverige. Han ondgjorde sig även över det som kallas välviljans tyranni, att alla vill väl. – Men konsekvensen är lik förbannat att människor låses in. Det är någon som måste ta ansvaret för att det ändå blir … Läs mer…

1,6 miljarder insparat på assistansen

Regeringens budget för 2018 visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar. Schablonbeloppet för 2018 blir 295,40 kr, en höjning med 1,5 %.   Läs mer här…

Gunilla Malmborg, ny LSS-utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”

Gunilla Malmborg talar hellre om långsiktigt hållbar utveckling än om besparingar i personlig assistans. Hon säger att brukarperspektivet är viktigt i form av referensgrupper och experter i utredningen. – En LSS-utredning utan brukarperspektiv är ingen bra utredning, även om jag och brukarna skulle komma fram till olika slutsatser.   Läs mer här…

Debatt: Regeringen fabulerar om LSS

”Regeringen hävdar också att den värnar LSS och assistansersättningen och att LSS ska garantera personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver. I verkligheten är det nästan 1200 färre som har assistans i dag jämfört med när regeringen tillträdde”, skriver debattskribenterna.   Läs mer här…

Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”

Regeringens mål i assistansfrågan är att fördröja alla beslut fram till valet och låta de besparingar som sker fortsätta. Det säger Lotta Gröning som tycker Socialdemokraterna svikit de utsatta grupperna i samhället. Dessutom undviker de ytterst ansvariga debatten. – Till seminarierna skickas politiker från Socialutskottet som inte har makt att förändra någonting.   Läs mer … Läs mer…

Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna

Det blir 2,2 procent lönehöjning enligt märket för personliga assistenter, lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Avtalet gäller i tre år. Vårdföretagarna säger att de tvingats acceptera ett avtal som branschen inte klarar.   Läs mer här…