Aktuellt


Inlägg

Personliga assistenter sökes till Göteborg med kranskommuner

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Luna Care är ett företag som arbetar för och med människor som behöver personlig assistans vilket vi har lång erfarenhet av att utföra och administrera. Vårt fokus är att klientens tillvaro ska vara optimal och vi lägger stor vikt vid att väl anpassad personal ska arbeta hos våra klienter samt att klienter har aktiviteter efter personliga behov och önskemål.

Vi söker en till flera assistenter som främst kommer att vistas tillsammans med klienten i hemmet där ni gör hushållssysslor samt rehabiliterings tränar, arbetet innebär även sociala aktiviteter ute i samhället.

Att samordna ett uppdrag om personlig assistans handlar mycket om att möta en klients vilja om hur de vill ha sin vardag och vad de vill göra och trygga dem genom närhet och professionell service.
För att vara den perfekta stödpersonen i livet för klienten i dennes vardag är det av stor vikt att du som söker tjänsten är kreativ, och kan visa ett genuint engagemang i uppdraget. Du som söker bör se yrket som personlig assistent som ett långsiktigt åtagande eftersom du känner att du har ett kall att jobba för och med andra människor.

Vi ser att du som söker är erfaren och helst utbildad inom omsorg. Du bör även ha livserfarenhet, vara kreativ, tålmodig och glad. Det är viktigt att du har egenskapen att se lösningar och inte problem. Du bör anse att arbetet är roligt och se det som en utmaning att motivera. Personlig lämplighet är alltid det främsta kriteriet alldeles oavsett bakgrund. Arbetstiderna är varierande och innefattar även helgjobb. Omfattning varierar från timvikarie till mer omfattande 75-100% tjänster beroende på klient och dina möjligheter. Utdrag från belastningsregistret samt körkort är ett krav.

Visa gärna ditt intresse genom att maila in din intresseanmälan och CV på: jobb@lunacare.se


Inlägg

”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg”

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Bengt Westerberg inledde KFO.s seminarium om ekonomin i assistansbranschen med att säga att det som förut såg ut som en smygavveckling av assistansen nu blivit uppenbart. Det blev en stundtals het debatt där regeringsrepresentanten Madeleine Harby Samuelsson ofta hade svårt att freda sig och inte sällan uttalade orden ”jag hör vad ni säger”.

Läs mer på assistanskoll.se


Inlägg

Anmälan av sjukdom – Journummer

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Luna Care nås dygnet runt via vårt journummer. Dock önskar vi påminna om vilka rutiner som gäller för personal som inte kan närvara på sitt pass på grund av sjukdom:

  • Anmälan om sjukdom kan endast göras mellan 06.00-22.00 alla dagar i veckan
  • Jouren står till förfogande endast för akuta ärenden mellan 22.00-06.00

För mer information och ett klargörande kontakta gärna vår personalavdelning.

Hälsningar
Luna Care


Inlägg

Bengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Det finns ett akut hot mot personlig assistans säger Bengt Westerberg och pekar på regeringens direktiv till Försäkringskassan och den nya LSS-utredningen. Han varnar också för regeringens lagförslag om att kunna ändra schablonbeloppet.

Läs hela intervjun på assistanskoll.se


Inlägg

Sommar 2016: Öppettider från och med 1 juli till och med 7 augusti 2015

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Luna Care kommer från och med den 1 juli 2016 (vecka 26) fram till den 5 augusti 2016 (vecka 31) att ha följande öppettider:

– Kontoret kommer att hålla öppet: måndag till fredag mellan 8:00 – 16:00

– Växeln kommer att ha följande öppettider: måndag till fredag 8:00 – 15:30

Vid akuta frågor utanför kontorstid eller när växeln är stängd, då kan ni ringa vårt journummer som är öppet dygnet runt, året om: 010-330 02 80

Trevlig sommar önskar vi på Luna Care!

 


Inlägg

Öppettider under midsommar

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Måndag till onsdag under vecka 25 har kontoret öppet som vanligt. Kontoret stänger kl.16 torsdagen den 23 juni.

Freda­gen den 24/6, Mid­som­marafton, är kon­toret stängt.

Vid akuta frågor utanför kontorstid då växeln är stängd som inte kan lösas med hjälp av arbetsledning/arbetsledare på plats, då kan ni ringa vårt journummer som är öppet dygnet runt, året om: 010-330 02 80

Glad midsommar önskar vi på Luna Care!


Inlägg

Assistansersättningens utveckling – Förändringsprocesser 2005 – 2015

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Antalet tim/person har enligt rapporten ökat för att de som redan har timmar beviljats fler, de som nybeviljas assistans får fler och fler timmar och andelen som tillhör personkrets 1 ökat medan andelen som tillhör personkrets 3 minskat.

Den nya bedömningen av integritetsnära delar av grundläggande behov har enligt rapporten troligen gjort att fler i personkrets 3 inte nybeviljas assistansersättning, vilket troligen gjort att ökningen av antalet assistansberättigade avstannade runt 2010.

Rapporten visar också att fler män (54 %) än kvinnor har assistansersättning, skillnaden har dessutom ökat mellan 2005-2015. Män beviljas också fler timmar. Detta antas bero på att personkrets 1 som ökat har fler män än kvinnor och det finns en förväntning att män behöver fler stödtimmar än kvinnor.

Läs rapporten här


Inlägg

Bengt Westerberg – Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Regeringen är i full färd med att väsentligt försämra villkoren för den personliga assistansen. Det framgår tydligt i direktiven till den nya LSS-utredningen skriver Berngt Westerberg DN Debatt.

Läs hela debatten här

 


Inlägg

”Valfriheten i assistansen är hotad”

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Efterskottsbetalning och låg uppräkning av timbeloppet gör att en större utslagning av assistansanordnare är nära förestående enligt Arbetsgivarföreningen KFO. I en debattartikel i Dagens Samhälle hänvisar de till en egen undersökning där drygt 30 % av anordnarna säger att de inte klarar övergången till efterskottsbetalning.

Enligt en nyligen gjord undersökning bland KFO:s medlemmar framgår enligt artikeln följande:

  • 78 procent är oroade för verksamhetens långsiktiga överlevnad.
  • 34 procent är oroade för verksamhetens kortsiktiga överlevnad.
  • Drygt 30 procent anser att de inte kan ligga ute med en månads lönekostnad för de personliga assistenterna i samband med övergång till efterskottsbetalning.

Författarna Hanna Kauppi och Cecilia Blanck tolkar detta som att som att utslagningen av assistansanordnare är nära förestående och det snart bara återstår ett oligopol med ett fåtal större bolag och kommunen som valbara alternativ.

Läs mer på assistanskoll.se


Inlägg

2/3 av kostnaden för personlig assistans går tillbaka till staten

Av Luna Care AB Inga kommentarer

Stefan de Vylder är mycket kritisk till att regeringen uppmanar Försäkringskassan att minska antalet beviljade assistanstimmar. Istället för att ta ansvar och ändra lagstiftningen, låter politikerna assistansen försämras genom förändrad rättspraxis och hårdare tillämpning på Försäkringskassan.

Två tredjedelar av pengarna går direkt tillbaka till statskassan

Kostnaden för personlig assistans närmar sig 30 miljarder per år och det kan låta mycket men två tredjedelar går direkt tillbaka till den offentliga sektorn, säger Stefan de Vylder.
– Nittio procent av assistansersättningen går till lönekostnader till assistenter och administrativ personal. Det innebär att av en miljard i utgift kommer runt två tredjedelar tillbaka till stat, kommuner och landsting via sociala avgifter på drygt 30 %, kommunalskatt på drygt 30 %, och moms på det som konsumeras. Och många av dom som arbetar som assistenter kanske inte skulle haft arbete annars, det är ingen kostnad för samhället om en person som står utanför samhället får ett arbete med normal lön.
Kan assistentjobb vara en möjlighet att få in nyanlända på arbetsmarknaden?
– För nyanlända som inte kan någon svenska alls tror jag inte att jobbet som personlig assistent är så lyckat. Dom måste ju kunna kommunicera med assistansanvändaren och ofta med det svenskspråkiga samhället runtomkring. Men när man har skaffat sig hyggliga språkkunskaper kan det vara ett bra sätt att lära sig mer svenska och komma närmare den övriga arbetsmarknaden.

Alternativen är dyrare

Stefan de Vylder säger också att personlig assistans gör att många anhöriga kan börja arbeta eller gå upp i arbetstid istället för att ta hand om en annan anhörig. Dessutom kan många assistansanvändare arbeta med hjälp av assistans.
– Så ser man på helheten istället för att bara titta på bruttokostnaden ser man att detta förmodligen är ett lönsamt system. Alternativen är vårdhem eller utökade kommunala tjänster som hemtjänst som blir dyrare per timme. I en riktig och välgjord samhällsekonomisk kalkyl ska man också väga in förhöjd livskvalitet som en intäkt. Dessutom är detta en rättighetsreform där det inte är tänkt att man ska jämföra kronor och ören, säger Stefan de Vylder.

 

Läs mer på assistanskoll.se